Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Uzlaşma talebi nasıl değerlendirilir?

Uzlaşma talepleri, talebe konu olan vergi veya ceza tutarına göre Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonları tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ve uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.