Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Uzlaşma ne zaman ve nasıl talep edilir?

Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, gümrük vergileri ve cezalar için yapılır.

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur.

Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

Uzlaşmanın vaki olmaması”, uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumdur.

Uzlaşmanın temin edilememesi”, yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması veya komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi hallerinden birisidir.

Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Uzlaşma talebi Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına yapılır.

Uzlaşma komisyonlarının yetkisine aşağıda yer verilmektedir.
- 3.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 
- 3.000.000 TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.