Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri Türkiye’ye getirilebilir mi?

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, Türkiye’ye girişine izin verilebilmesi için belirli koşulların sağlanması gereklidir.
Buna göre, bu gıda maddelerinin hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve gıda maddelerinin bu yolcular tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi gereklidir.
Bu kapsamdaki gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol edilmez.
Gümrük idareleri, Tarım ve Orman Bakanlığının iznini aramaksızın bu gıda maddelerinin yurda girişine izin verirler.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.