“Tercihli Menşe Kuralları” ne anlama gelir?

Malın ithalatçısı ve ihracatçısı olan iki ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşması varsa, eşyanın menşei o anlaşmada yer alan menşe kuralları esas alınarak belirlenir. Buna “eşyanın tercihli menşei” denir. Tercihli menşe kurallarını karşılayan bir mal, tercihli ticaret anlaşması ile sağlanan vergi muafiyeti veya indirimlerinden yararlanabilir. Türkiye’nin aşağıda belirtilen dış ticaret işlemlerinde tercihli menşe kuralları geçerlidir:
​​​​​A. Karşılıklı Taviz Verilmesi Esasına Dayanan Tercihli Ticaret: Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamındaki Ticaret,Tercihli Ticaret Anlaşmaları Kapsamındaki Ticaret, Tek Taraflı Taviz Verilmesi Esasına Dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Kapsamı Ticaret
B. Tek Taraflı Taviz Verilmesi Esasına Dayanan Tercihli Ticaret Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Tercihli ticaret anlaşmaları konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
İthalattan alınacak gümrük vergilerinin hesaplanmasında menşe kavramının nasıl belirleyici olduğu konusunda daha detaylı bilgi almak için bu rehberin “İthalat” ve “Vergilendirme” bölümünde verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. Maddesi çerçevesinde yürütülen tercihli ticaret uygulamalarına ilişkin mevzuat'ta yer almaktadır.