Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Tahakkuk eden ancak henüz ödemediğiniz gümrük vergileri ve para cezaları hangi durumlarda ortadan kalkar?

Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen ve henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen ve kısmen alınmamasına karar verilebilir. Bu işlemler gümrük mevzuatında "kaldırma" olarak adlandırılır.
Kaldırma işlemlerinin hangi durumlarda yapıldığı takip eden başlıklarda açıklanmaktadır.
Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi halinde, başlangıçta tahakkuk eden vergiler yeniden tahsil edilir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.