Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyanın gümrük vergilerinden muaf olabilmesi için, yolcuların geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

Hayır, buna ilişkin bir süre sınırı yoktur. Ancak, kara sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan yolcular bir ay içinde en fazla 10 kez gümrük vergilerinden muafiyet haklarından faydalandırılır.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.