Sözlü beyan nedir? Sözlü beyan nasıl yapılır?

Sözlü beyan, beyanda bulunan kişilerin, gümrük işlemi yapmak istedikleri eşya hakkında  gümrük idaresine sözlü olarak bildirimde bulunmalarını ifade eder. Sözlü beyan yapılırken, yazılı beyanda olduğu gibi detaylı gir gümrük beyannamesi doldurarak, ilgili belgeleri ekine koyarak gümrük idaresine vermeniz gerekmez. Sözlü beyan yaparken, “Sözlü Beyan Formu”nu doldurarak gümrük işlemlerinizi sonuçlandırırsınız.
Türkiye’ye girişi sözlü beyanla yapılabilecek ticari nitelikte olmayan eşya hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız
Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde sözlü beyan edilebilecek olan eşya hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız
Türkiye’den sözlü beyan yapılarak çıkarılabilecek olan ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız


​​​​Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.