Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye takviye edici gıdalar veya sporcu gıdaları getirilebilir mi?

Takviye edici gıdalar ile sporcu gıdalarının gümrük vergilerinden muaf olarak posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilmesi mümkün değildir. 
Bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişiler, hastalıklarına dair resmi bir hastaneden aldıkları bir raporu ve doktorun önerdiğini gösteren bir reçeteyi, gümrük idaresine ibraz ederlerse, bu ürünleri posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirmelerine izin verilir. Bu kapsamda Türkiye’ye ürün getirmek isteyen milli sporculardan ayrıca "Milli Sporcu Belgesi"ni ibraz etmeleri istenir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.