Onaylanmış Kişi Statüsü nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az 2 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getirdiği ve mali yeterliliğinin bulunduğu tevsik edilen, en az 30 işçi istihdam etmek koşuluyla gerekli yıllık ihracat/ithalat performansını karşılayan kişilere onaylanmış kişi statüsü verilmektedir. Onaylanmış Kişiler aşağıdaki kolaylıklardan yararlanmaktadır.
• Eksik belgeyle beyan
• Kısmi teminat yetkisi
• Götürü teminat yetkisi
• Mavi hat yetkisi
• Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR düzenleme izni
Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleme izni
• Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında işlem yapabilme (taşıt üstü işlem)
Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülere beyannameye belge eklenmesi konusunda bir takım kolaylıklar tanınmaktadır. Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin ilgili belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine bu belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir. Beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkân sağlayacak şekilde Gümrük Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır.
Yetkilendirilmiş yükümlülere ithalat beyannamesine belge eklenmesi konusunda bir takım kolaylıklar tanınmaktadır. Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilgili belgeler kaydedilir. Muayene türü “yeşil hat” olarak belirlenen gümrük beyannamelerine bu belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir. Beyannameye eklenmeyen belgeler dâhil gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkân sağlayacak şekilde gürmük mevzuatı hükümleri çerçevesinde saklanır.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.