Menşe ve dolaşım belgeleri üzerinde yapılan kontroller hakkında:

Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin doğruluğunun ve kurallara uygunluğunun ithalatçı ülke gümrük idareleri / yetkili makamları tarafından sonradan kontrole (subsequent verification) tabi tutulması mümkündür. Bu kontrole tabi tutulan belgeler ithalatçı ülkenin yetkili makamları tarafından, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına gönderilir. Belgenin gerçek ve doğru olup olmadığının, düzenlenmesine dayanak oluşturan anlaşma ile belirlenen kurallara uygun olup olmadığının kontrol edilmesi istenir. 
İhracatçı ülke yetkili makamları tarafından yapılan kontrolde belgenin doğru olmadığının veya kurallara uygun olmadığının anlaşılması halinde, eşya ithalatçı ülkeye giriş işlemlerinde tercihli tarife uygulanamaz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. Maddesi çerçevesinde yürütülen tercihli ticaret uygulamalarına ilişkin mevzuat'ta yer almaktadır.