Menşe ispat ve dolaşım belgeleri ile ilgili bir hatırlatma:

Menşe ispat ve dolaşım belgeleri ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyoruz: 
Menşe ispat ve dolaşım belgeleri,  malın Türkiye’den ihracatı sırasında ihracatı yapan firmaya değil, malın ithalatçı ülkeye girişi sırasında ithalatçı firmaya avantaj sağlarlar. İthalatçı firma,  yapacağı ithalat sırasında ülkesinin Türkiye ile imzaladığı anlaşma nedeniyle kendisine sağlanan vergi muafiyetinden veya indiriminden yararlanmayı tercih ederse, mala ait menşe veya dolaşım belgesinin düzenlenip kendisine iletilmesini ihracatçı firmadan talep edecektir. 
İthalatçı firma, ihracatçı firma ile anlaşma yaparken menşe ispat veya dolaşım belgesinin ürün ile birlikte gönderilmesini isteyebilir. İhracatçı firma, ihraç ettiği eşyayı menşe ispat veya dolaşım belgesi olmadan göndermek isterse, malın Türkiye’den ihracatı sırasında yapılan gümrük işlemlerini bu belge olmadan tamamlaması mümkündür. Ancak, malın ithalatçı ülkeye girişi sırasında yapılan gümrük işlemlerinde, menşe ispat veya dolaşım belgesi verilemediği zaman, ithalatçı firma vergi muafiyetinden veya indiriminden yararlanamayacak ve daha yüksek ithalat vergisi ödemek zorunda kalacaktır. Bu durum nedeniyle ithalatçı firma ile ihracatçı firma arasındaki ticari ilişkinin zarar görmemesi ve iki ülke arasındaki ticarette geçerli olan vergi avantajlarından azami ölçüde yararlanılması için, ihracatçı firmanın menşe veya dolaşım belgesini düzenlemesi ve gerektiği hallerde, ihracat sırasında bu belgeyi gümrük idaresine usulüne uygun olarak vize ettirmesi ihracatçının yararına olacaktır.