Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Listede yer almayan eşya da yolcu beraberinde getirilebilir mi?

Her bir yolcu, listede yer almayan, ticari miktar ve nitelik taşımayan ve toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyayı da gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilmektedir. 
15 yaşından küçük yolcular için bu limit 150 Avro olarak uygulanır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.