Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Liste kapsamı kişisel eşya nelerdir?

Listenin (A) bölümünde belirtilen eşya, tütün ve alkollü ürünler, kozmetik ve gıda ürünlerinden oluşan tüketim eşyasından oluşur. Bu eşya sadece yolcu beraberinde getirilebilir. 

Listenin (B) bölümünde belirtilen eşya, giyim ve yolculuk eşyası, elektronik eşya, müzik, spor ve oyun aletleri, sağlık cihazları mutfak eşyası gibi eşyadan oluşmaktadır. Bu bölümde yer alan eşya ise yolcu beraberinde ya da yolcunun Türkiye’ye gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonra getirilebilir.
  
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.