Kimler yetkilendirilmiş yükümlü olabilir?


1. Kamu kurum ve kuruluşları

2. - Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik,
    - En az üç yıldır faaliyette bulunan,
    - Bir önceki yılda en az 100 gümrük beyanı kapsamında işlem yapan,
     
gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verilir.
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.