Vergilendirme Rehberi

 • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

İthalat işlemlerinden hangi vergiler alınır?

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinizden gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır. 
İthalattan en yaygın olarak alınan, bu nedenle ithalat işlemleriniz sırasında karşılaşmanızın en muhtemel olduğu vergiler, fonlar ve kesintiler ve bunları belirlemekle yetkili olan kurumlar aşağıdaki gibidir:
 • Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
 • İlave Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
 • Katma Değer Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Özel Tüketim Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Dampinge Karşı Vergi (Ticaret Bakanlığı)
 • Ek Mali Yükümlülük (Ticaret Bakanlığı)
 • Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi (Ticaret Bakanlığı)
 • Toplu Konut Fonu (Ticaret Bakanlığı)
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
 • Çevre Katkı Payı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Tek ve Maktu Vergi (Ticaret Bakanlığı)

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 4684 sayılı Kanun, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar, 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.