İhracatta yerinde gümrükleme

İhracatçı firma yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, ihraç eşyası iç gümrük idaresine götürülmeksizin doğrudan firma tesislerinden sınıra sevk edilebilmektedir. İhracatçıya zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bu uygulamaya “ihracatta yerinde gümrükleme” denilmektedir. İhracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmayan diğer ihracatçıların ise “izinli gönderici”lerle çalışmak suretiyle bu izne sahip taşıyıcıların tesislerinden işlemlerini tamamlamaları mümkündür.