Her eşya için BTB düzenlenir mi?

Türk Gümrük İdaresince aşağıda belirtilen eşya için BTB verilmemektedir: 
- Gümrük Yönetmeliğinin 196'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan tarife pozisyonlarına giren (laboratuvar tahliline tâbi) ve perakende satılacak hale getirilmiş ambalajlarda olmayan eşya,
- Ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri (marka, model, ürün kodu gibi) olmayan ve ayniyet tespiti fiziki olarak da mümkün bulunmayan eşya.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.