Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Hangi vergi ve para cezaları uzlaşma kapsamına girer?

Gümrük beyanının gümrük idaresi tarafından kontrol edilmesi sonucunda belirlenen farklılıklar ile gümrük idaresince belirlenmeden önce beyan sahibi tarafından fark edilerek gümrük idaresine bildirilen farklılıklara ilişkin olarak yükümlülere tebliğ edilen gümrük vergileri ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
Yükümlü tarafından yapılan beyanın; gümrük idaresi tarafından kontrolü veya denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma kapsamındadır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.