Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Hangi evcil hayvanlar yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilebilir?

Listede yer alan evcil hayvanlar kedi, köpek ve kuş olarak sınırlandırılmıştır. Bu evcil hayvanlar yalnızca yolcu beraberinde getirilebilmektedir. Bu evcil hayvanlar için düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesinin gümrük idaresine  sunulması gereklidir. 

Evcil hayvanlarla ilgili kontroller, yolcuların Türkiye’ye giriş yaptıkları hava, kara, deniz sınır kapılarında görevlendirilmiş olan veterinerler tarafından yapılmaktadır. Evcil hayvanların Türkiye’ye girişine veteriner kontrolü tamamlandıktan sonra izin verilmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.