Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Geri verme veya kaldırma işlemleri hangi sürelerde yapılmalıdır?

Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri veya kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri için; beyannamenin tescilinden itibaren üç yıl içinde geri verme veya kaldırma başvurusu yapılmalı veya aynı süre için gümrük idaresi geri verme veya kaldırma işlemini kendiliğinden yapmalıdır.
İptal edilen gümrük beyannamesi için, beyan sahibi, iptal başvurusu için gerekli süre içinde ödediği vergilerin geri verilmesini talep etmelidir.
İthalatçısı tarafından kabul edilmeyen eşya için; beyan sahibi beyannamenin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içinde geri verme veya kaldırma başvurusu yapmalıdır.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek hallerde geri verilecek veya kaldırılacak gümrük vergileri için vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.