Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Geri verme veya kaldırma işleminde yetkili merci neresidir?

Geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili olan mercii, geri verilecek veya kaldırılacak vergi veya ceza tutarına göre kademeli olarak ilgili gümrük müdürlükleri, ilgili bölge müdürlükleri veya Ticaret Bakanlığı şeklinde belirlenmektedir. Bu konudaki güncel bilgileri en yakın gümrük idaresinden alabilirsiniz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.