Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Geri verme veya kaldırma başvurusu nasıl yapılır?

Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, Gümrük Yönetmeliği’nin 78 No:lu Ekinde yer alan  Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile ilgili gümrük idaresine yapılır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.