Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 28.01.2019

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılacak alışverişlerde kısıtlamalar nelerdir?

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satış, bizzat yolcunun kendisine yapılmaktadır. 
Türkiye’ye giriş yapan yolcular, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 no.lu Eki “Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi”nde yer alan limitler kadar alışveriş yapabilirler. Türkiye’den çıkış yapan yolcular, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için ise “Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi”nde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar 3 kat olarak uygulanır. 
18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamullerinin satışı yasaktır.
Türkiye’den çıkış yapan yolcular; gümrüksüz satış mağazasından satın aldıkları eşyanın, seyahat edecekleri ülkeye girişinde ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem göreceğini dikkate almalıdırlar.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.