Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 28.01.2019

Gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş yaparken hangi para birimi ve ödeme aracı kullanılabilir?

 Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş yapılması mümkündür.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.