Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Gümrük vergilerini süresinde ödemezseniz nasıl işlem yapılır?

Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, süresinde ödenmeyen alacaklara vade tarihinden tahsil edildikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktadır. Gecikme zammı oranları ekonomik koşullara göre belirlenmekte ve güncellenmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.