Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Gümrük idaresince hangi durumlarda ceza uygulanır?

Gümrük idaresi gümrük mevzuatının ihlal edildiği durumlarda, ihlalin niteliğine göre değişen para cezaları uygular. Bu cezalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241 inci Maddeleriyle belirlenir. 
Gümrük idarelerince uygulanan para cezaları iki grupta toplanabilir:
    1. Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar
        ◦ Serbest dolaşıma giriş rejiminde beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen aykırılıklardan kaynaklanan cezalar  
        ◦ İhracat rejiminde beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen aykırılıklardan kaynaklanan cezalar  
        ◦ Yolcu beraberi eşyayla ilgili cezalar
        ◦ Transit rejiminin ihlal edilmesinden kaynaklanan cezalar
        ◦ Antrepo rejiminin ihlal edilmesinden kaynaklanan cezalar
    ◦ Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan cezalar
        ◦ Özet beyanla ilgili cezalar
        ◦  Dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesinden kaynaklanan cezalar
        ◦ Geçici ithalat ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan cezalar

2. Usulsüzlük cezaları
Gümrük Kanunu’nca uygulanan para cezalarının kapsamında ve oranında değişiklikler yapılabildiğinden bu konudaki güncel bilgiyi gümrük müdürlüklerinden veya Ticaret Bakanlığı’ndan edinmenizi tavsiye ediyoruz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.