Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Gümrük işlemleriniz nedeniyle ortaya çıkan gümrük vergileri ve para cezalarında indirim yapılabilir mi?

Yükümlü ile gümrük idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan önce taraflarca konuşulup giderilmesini sağlamak amacıyla “uzlaşma” müessesesi oluşturulmuş bulunmaktadır. “Uzlaşma” belirli koşullar altında idarenin yükümlüler ve cezanın muhatabı ile uzlaşması durumudur.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.