Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Gümrük işlemleriniz nedeniyle ödemeniz gereken gümrük vergilerinin eksik alındığı veya alınması gereken vergilerin alınmadığı anlaşılırsa ne yapılır?

Gümrük idaresi tarafından yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ilgilisine tebliğ edilir. Üç yıllık süre tahakkuk zaman aşımı süresi olup, bu süre içinde yükümlüye tebligat yapılması zorunludur. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur. 
Bu vergilerin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı talepte bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Bu kapsamda tebliğ edilen gümrük vergilerine itiraz etme hakkınız vardır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.