Gümrük beyannamesine kayıtlı olan bilgilerde değişiklik yapılabilir mi?

Gümrük beyannamenizi doldurup gümrük idaresine verdikten sonra beyannameye kaydettiğiniz bilgilerde düzeltme yapmak isteyebilirsiniz. Beyannamede kayıtlı bilgilerde düzeltme yapılması mümkün olmakla birlikte, 
1. Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra,
2. Beyannamede kayıtlı bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra,
3. Eşyanın teslim edilmesinden sonra,
beyannamede yer alan bilgilerde düzeltme yapılmasına izin verilmez:


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.