Gümrük beyannamesine hangi belgeler eklenir?

Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanızla ilgili gümrük beyanınızı yaptıktan sonra, gümrük idaresi bu beyanın doğruluğunu kontrol eder. Gümrük beyanının kontrolü konusunda daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.
Gümrük idaresi beyanın doğruluğunu kontrol ederken, sizden bazı belgeleri gümrük beyannamesine ekleyerek kendisine iletmenizi ister. Bu belgeler, yaptığınız gümrük işleminin ithalat veya ihracat olmasına göre, geçici veya kesin olmasına göre, eşyanızı hangi gümrük rejimine tabi tutacağınıza göre, eşyanızın cinsine, tarife sınıflandırmasına, menşeine ve kıymetine göre farklılık gösterebilir. Her eşya ve her dış ticaret işlemi, farklı gümrük ve dış ticaret kurallarına tabidir. Buna bağlı olarak, dış ticaret işlemlerinde gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler de ticareti yapılan eşyaya ve ticari işlemin niteliğine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle, bu belgelerin standart bir listesi yoktur.
Dünya ticaretindeki kuralları belirleyen uluslararası anlaşmalardaki değişikliklere, uluslararası örgütlerin aldığı kararlara ve ülkelerin izlediği dış ticaret politikasındaki değişikliklere bağlı olarak, dış ticarete konu edilen bir eşyanın tabi olduğu gümrük ve dış ticaret kurallarında ve belgelerinde değişiklik olabilmektedir. Bu kural ve belgeler, çoğu zaman, ürün bazında belirlenmektedir. Bu nedenle, yapacağınız gümrük işleminde hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının geçerli olduğu, buna göre gümrük beyanınızda yer alması gereken bilgilerin neler olduğu, gümrük beyannamesine hangi belgelerin eklenmesi gerektiği konularındaki güncel ve doğru bilgileri gümrük işlemlerine başlamadan önce edinmeniz gereklidir.
Gümrük işlem ve formalitelerinin basitleştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli koşulları sağlayan kişilerin gümrük işlemlerinde belirli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu kişilerin, gümrük beyannamesine eklemeleri gereken belgeler konusunda bazı avantajlardan yararlanmaları mümkündür. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bu bölümde yer alan 10 numaralı başlığa göz atabilir; ayrıca bu rehberin  “Yetkilendirilmiş Yükümlü” başlığında verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.