Gümrük beyannamesine doğru bilgileri kaydetmek neden önemlidir?

Gümrük idaresi, gümrük beyanınızda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek; bu kontroller sırasında gerek görmesi halinde beyan kapsamındaki eşyanızı da muayene edecektir.
Yaptığınız gümrük beyanının gümrük idaresi tarafından nasıl kontrol edildiği konusunda detaylı bilgi almak için buraya; ithal edeceğiniz eşyanın gümrük idaresi tarafından masıl muayene edildiği konusunda detaylı bilgi almak için buraya; ihraç edeceğiniz eşyanın gümrük idaresi tarafından masıl muayene edildiği konusunda detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.
Gümrük mevzuatına göre, gümrük beyannamesinde imzası bulunan kişiler, ceza hükümlerinin uygulanması bakımından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili gümrük rejiminin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Beyanın, beyan sahibi açısından bağlayıcı olması nedeniyle gümrük beyannamesi başkasına devredilemez; eşyanın başkalarına satılması beyan sahiplerini yükümlülüklerinden kurtarmaz.
Gümrük beyanında yer alan bilgilerin hatalı olduğu veya gerçeği yansıtmadığı durumlarda, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile belirlenen kuralların ihlal edilmiş veya gümrük idaresi tarafından alınması gereken vergilerde bir kayıp ortaya çıkmış olabilir. 
Gümrük idaresinin yaptığı kontrol ve muayene sonucunda, gümrük beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde gümrük mevzuatı ile belirlenen farklı yaptırımlar uygulanır.
Bu yaptırımlara maruz kalmamak için gümrük beyanınızda doğru bilgilerin yer almasını sağlamanız büyük önem taşır. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.