Gümrük beyannamesinde hangi bilgiler yer alır?

Gümrük beyannamesinde eşyanın konu olduğu ticari işlemle ilgili olarak gümrük mevzuatının gerektirdiği tüm bilgilere yer verilmektedir. Gümrük beyannamesinde, eşyanın hangi ülkeler ve hangi firmalar arasında alınıp satıldığı, nasıl taşındığı, eşyanın cinsi, miktarı, tarife sınıflandırması, menşei, gümrük kıymeti, tabi tutulacağı gümrük rejimi ve benzeri bilgilerin kaydedilmesi için belirlenmiş muhtelif alanlar bulunur. 

Gümrük Kanununa göre, gümrük beyannamesinin, ait olduğu eşyanın vergileri ve olası cezalarından dolayı bir taahhüt ve beyan sahibi açısından bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlatmak isteriz. Gümrük idaresi, yaptığınız gümrük işlemiyle ilgili olarak gümrük mevzuatının hükümlerini uygularken ve ödemeniz gereken gümrük vergilerini hesaplarken verdiğiniz gümrük beyannamesini ve bu beyannamenin içerdiği bilgileri esas alır. 


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.