Gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgeler nelerdir?

Gümrük mevzuatına göre, yazılı gümrük beyanının gümrük beyannamesi ile yapılması esastır. Ancak, belirli ve istisnai durumlarda düzenlenen ve şekil olarak gümrük beyannamesi formunda olmayan bazı belgeler de gümrük beyannamesi yerine kullanılır. 
Gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgeler şunlardır:
- Elçilik Mektubu
- Kurye Mektubu
- TIR Karnesi
- ATA Karnesi
- Kumanya Listesi
- Declaration En Douane
- CPD Karnesi 
- Sözlü Beyan Formu

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.