Gümrük beyannamesi nedir?

Yazılı gümrük beyanı, “gümrük beyannamesi” düzenlenerek yapılır. Gümrük beyannamesinin şekli, hangi bilgileri içereceği ve nasıl doldurulacağı gümrük mevzuatı ile belirlenir. Gümrük beyannamesi özet olarak, gönderici-alıcı firma bilgileri, kıymet, tarife, menşe, taşıma bilgileri, varsa ödenecek vergiler, eşyaya eşlik etmesi gereken belgeler gibi bilgileri içerecektir. Ülkemizde, 1 Ocak 1996 tarihinden beri Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılmakta olan gümrük beyannamesi formu kullanılmaktadır. 

Yazılı gümrük beyanınızı gümrük idarelerinde kullanılan BİLGE sistemini kullanarak elektronik olarak yapabilirsiniz. BİLGE sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlar. Sisteme giriş yapabilmek için bir kullanıcı koduna, şifreye ve bir elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Kişiye özel olarak üretilen ve gizli tutulması gereken bir kod olan BİLGE Kullanıcı Kodu’nu en yakın gümrük idaresinden temin etmeniz mümkündür. BİLGE Sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
BİLGE sistemini kullanarak gümrük beyannamesi vermek için sisteme erişim sağlayan paket yazılımları veya gümrük müdürlüklerinde bulunan veri giriş salonlarındaki bilgisayarları kullanabileceğiniz gibi, internet üzerinden gümrük bilgisayar sistemine bağlanarak da gümrük beyannamenizi doldurabilirsiniz.
Bilgisayar sistemi üzerindeki gümrük beyannamesi birden fazla ekrandan oluşur. Ekranlarda yer alan ve doldurulması zorunlu olan tüm alanlara istenilen bilgiler girildikten sonra beyanname gümrük bilgisayar sistemine kaydedilir. 
BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilir. Bu numara, içinde bulunulan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerir. 

Gümrük beyanınızın bu şekilde gümrük idaresi kayıtlarına aktarılmasına “beyanname tescili” denir. Gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin sizin açınızdan üç nedenle önemli olduğunu hatırlatmak isteriz: 
1. Gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.
2. Gümrük Kanununa göre, gümrük beyannamesi, ait olduğu eşyanın vergileri ve olası cezalarından dolayı bir taahhüt ve beyan sahibi açısından bağlayıcı niteliktedir. 
3. Beyannamenin tescilinin bir gümrük yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük vergileri ödenmeden veya teminata bağlanmadan beyanname kapsamı eşya size teslim edilemez.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.