Gümrük beyannamenizi iptal edebilir misiniz?

Belirli koşulların sağlanması halinde gümrük beyannamesinin iptal edilmesi mümkündür.
Gümrük beyannamesini iptal etmek istediğinizi gümrük idaresine bildirmenizden sonra, gümrük idaresi bu talebinizin nedenini araştıracak ve aşağıdaki iki durumdan birisinin gerçekleştiğini görmek isteyecektir:
1. Eşyanızın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmuş olması.
2. Eşyanızın beyan ettiğiniz gümrük rejimine tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmaması.
Bu iki durumdan birisi söz konusuysa, gümrük idaresi sizden durumu belgelemenizi isteyecektir. Kanıtlayıcı belgeleri gümrük idaresine verdiğinizce, tescil edilmiş beyannamenizin iptal edilmesi ve yeni bir gümrük beyanında bulunmanız mümkündür.
Eğer gümrük idaresi size eşyanızın muayene edileceğini bildirmiş ise, beyananmenin iptaline ilişkin talebiniz, yapılacak muayenenin sonucu alınıncaya kadar kabul edilmeyecektir.
Beyannamenin iptal edilmesinin, yürürlükteki ceza hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmadığını hatırlatmak isteriz. İptal edilmesini talep ettiğiniz gümrük beyannamesi konusu işleme herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması gerekiyorsa, gümrük beyannamesi bu ceza uygulanarak iptal edilir.
Bakanlık tarafından gümrük mevzuatında belirlenen istisnai haller dışında, eşyanın tesliminden sonra beyannamelerin iptal edilmesi mümkün değildir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.