Gümrük beyanını daha basit bir yöntemle yapmak mümkün müdür?

Hem dünya genelinde, hem de Türkiye’de gümrük idareleri, gümrük işlem ve formalitelerinin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için gayret göstermektedir.
Gümrük mevzyuatında “Basitleştirilmiş Usul” olarak ifade edilen bu yaklaşım, gümrük idaresine;
-Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine veya kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına,
-Gümrük beyannamesi yerine ticari veya idari bir belgenin verilmesine,
-Eşyanın gümrük işlemlerinin kayıt yoluyla yapılmasına,
izin verme ve buna yönelik düzenlemeler yapma yetkisi tanımaktadır.
Basitleştirilmiş usulle yapılan gümrük beyanları, eşyanın teşhis edilmesi için gereken bilgileri içermek zorundadır. 
Basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapan kişiler, bu beyanlarında yer vermedikleri bilgileri içeren tamamlayıcı bir beyanda daha bulunurlar. Tamamlayıcı beyan genel, dönemsel veya özet niteliğinde olabilir.
Basitleştirilmiş usulle gümrük beyanı yapılması ve bu beyanı yapabilecek kişilerle ilgili düzenlemeler konusunda bilgi almak için tıklayınız.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.