Gümrük antreposuna hangi eşyaları koyabilirsiniz?

Gümrük antreposuna aşağıda belirtilen eşya konulabilir:
 • İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya,
  • Antrepoya alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşya.
Eşyanız parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli veya korunması özel düzenek ve yapı gerektiren nitelikteyse, bu eşyanın niteliklerine uygun antrepolara konulması gereklidir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.