Eşyanızı antrepoya nasıl alırsınız?

Eşyanın antrepoya alınması için gümrük beyanında bulunmanız gerekir. Bu çerçevede vereceğiniz gümrük beyannamesine “antrepo beyannamesi” denir. Antrepo beyannamesinin gümrük idaresinin bilgisayar sisteminde tescil edilmesinin ardından gümrük idaresi beyanın doğruluğunu kontrol ve eşyayı muayene eder. Yapılan kontrol ve muayene sonucunda eşyanın beyana uygun olduğu anlaşılırsa eşya antrepoya alınır. Bu işlemler sırasında sizden beyanın doğruluğunu destekleyici bilgi ve belgelerin istenebileceğini hatırlatmak isteriz. Gümrük beyanı konusunda daha detaylı bilgi almak için buraya; beyanın kontrolü konusunda daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.
Antrepo beyannamesi kapsamındaki eşya için ödenmesi gereken gümrük vergileri teminata bağlanır, damga vergisi ödenir. Bu aşamadan sonra antrepodaki eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaya hazır hale gelir. Antrepodaki eşyanın eşyanın buradan çıkarılması, ancak antrepo rejimini sona erdiren yeni bir gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkün olur. Gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanım konusunda daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.