Eşyanızı antrepodan nasıl çıkarırsınız?

Antrepodaki eşyanızın asli niteliklerini değiştirmeyen, istiflenme, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler için geçici olarak çıkarılması mümkündür. 
Gümrük mevzuatında “elleçleme” olarak nitelendirilen bu işlemler için gümrük idaresinden izin alınması gerekir.
Antrepodan eşyanızı kesin olarak çıkarmanız için eşyanızı gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutmanız gerekir. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.