Eşyanızı antrepoda ne kadar süre tutabilirsiniz?

Eşyanın gümrük antrepolarında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerinin gerek gördüğü hallerde, antrepodaki eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenmesi mümkündür.
Antrepodaki eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin eden bir gümrük beyannamesi verilmiş ise, gümrük işlemlerinin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya tasfiye edilir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.