Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken hangi kaynaklardan yararlanılır?

Eşyanın tarife sınıflandırması yapılırken aşağıdaki mevzuat ve kaynaklara başvurulur:

1- Uygulanması zorunlu olan yasal mevzuat:
-Türk Gümrük Tarife Cetveli,
-Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,
-Alfabetik Eşya Fihristi,
-Avrupa Birliği Açıklama Notları,
-Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları,
-Armonize Sistem Sınıflandırma Kararları,
-DGÖ Sınıflandırma Avileri,
-Avrupa Birliği Sınıflandırma Tüzükleri,
-Tebliğler, Genelgeler ve Bağlayıcı Tarife Bilgileri.

2- Yararlanılabilecek diğer kaynaklar:
-Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgileri,
-DGÖ Eşya Veri Tabanı,
-Avrupa Birliği Veritabanları (EBTI, TARIC, ECICS),
-Avrupa Birliği Sınıflandırma Kararları (Resmi Gazete’de yayımlanmamış olanlar).
Bir eşyanın tarife sınıflandırmasının yapılması uzmanlık gerektiren bir konudur. Eşyanızın tarife sınıflandırmasının yapılması için gümrük müşavirliği ve gümrük danışmanlığı hizmeti veren şirketlere başvurabileceğiniz gibi, gümrük idaresinden tarife tespiti talep etmeniz ve tarife bilgisi almanız da mümkündür.