“Eşyanın Menşei” ne demektir?

Menşe, bir malın ekonomik milliyetidir. Menşe kavramı, bir malın taşıdığı ekonomik değerin, hangi ülkeye ait olduğunu ifade eder. Gümrük Kanunu’na göre,
- Türkiye’de çıkartılan madencilik ürünleri,
- Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler
- Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar
- Türkiye’de yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
- Türkiye’de tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,
- Türkiye topraklarından çıkartılan mineral ürünler Türk menşelidir. Bu ürünler, tamamen Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerdir. Tamamen bir ülkede üretilmiş olan ürünlerin bünyesinde başka bir ülkenin girdisi bulunmaz. Bir ülkede üretilmiş olmakla birlikte, üretiminde başka ülkelere ait girdilerin de kullanıldığı ve o ülkeden ihraç edilecek olan ürünlerde ise, bir ülkede yapılan üretim faaliyeti sonucunda malın o ülke menşei kazanıp kazanmadığının belirlenmesi gerekir.