Eşyanın menşei nasıl belgelenir?

Uluslararası ticarete konu edilen bir eşyanın bu ticari işleme uygulanacak olan menşe kuralını karşılaması halinde bu durumu belgelemek üzere bir menşe ispat belgesi düzenlenir. Bir mal için hangi menşe belgesinin düzenleneceği, o malın menşeinin tercihli veya tercihsiz menşe kurallarından hangisine dayanılarak belgelendiğine göre farklılık gösterir. Menşe ispat belgeleri konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.