Eşyanın menşe kazanması ile serbest dolaşıma girmesi arasındaki fark nedir?

Serbest dolaşım ile menşe farklı kavramlardır. Bir eşyanın veya hammaddenin üçüncü ülkelerden gümrük vergilerinin ödenerek ithal edilmesi yani serbest dolaşıma sokulması, o eşyanın doğrudan Türk menşei kazandığı anlamına gelmez. Türkiye’de serbest dolaşıma sokulan ve ihraç edilecek olan eşyanın üretiminde kullanılan girdiler, gördükleri işlem veya işçilik nedeniyle farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılabilirler. Bir malın sınıflandırıldığı tarife pozisyonunun, üretim sürecinde gördüğü işlem veya işçilik nedeniyle değişmesi, o mala her zaman menşe kazandırmaz. Hangi işlem veya işçiliğin o mala menşe kazandırdığının belirlenmesi için ilgili menşe kuralına ve o kuralın karşılanıp karşılanmadığına bakılmalıdır. Türkiye’nin dış ticaretinde menşe ve serbest dolaşım ilkelerinin yerini daha iyi kavramak üzere, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği konusunda daha fazla bilgi almak için buraya, tercihli ticaret anlaşmaları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya; eşyanın menşeini veya serbest dolaşım statüsünü ispatlamak için düzenlenen belgeler hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. Maddesi çerçevesinde yürütülen tercihli ticaret uygulamalarına ilişkin mevzuat'ta yer almaktadır.