BTB hangi amaçlarla verilir?

Bağlayıcı Tarife bilgisi aşağıdaki amaçlar gözetilerek verilir: 
- Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını sağlamak,
- İthalat işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlamak,
- Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasındaki eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltarak ticaretin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak.