BTB hakkında:

Bağlayıcı Tarife Bilgisi,
- Yasal kesinliği temin eden bir ticareti kolaylaştırma önlemidir.
- 6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilir.
- Türkiye sınırları içinde bağlayıcıdır.
- BTB verilme usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.
- BTB, verildiği tarihten itibaren tüm gümrük idarelerinde 6 yıl boyunca geçerlidir.
- BTB, gümrük idaresinin internet ve intranet sayfalarından ulaşılabilir niteliktedir.