Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) hangi yararları sağlar?

BTB’nin başlıca yararı, ithal edilecek eşyanın doğru tarife kodu hakkında kesinliği temin etmesidir.
Buna ek olarak, BTB, alan kişiye doğru tarife sınıflandırmasına göre yasal yükümlülükleriyle ilgili bilgiyi sağlar ve mükellefin vergiyle ilgili haklarının ve sorumluluklarının önceden bilinir olmasını temin eder.
Bunun yanında BTB, kişinin eşyasına uygulanacak gerekli izinler, kotalar ya da miktar kısıtlamaları hakkında bilgilenmesini/aydınlanmasını sağlayan bir bilgilendirme aracıdır.
Bu sebeple, gelecekte yanlış sınıflandırmadan kaynaklı hukukî ya da cezaî sorumlulukların doğmaması için, ithalatçılara ve ihracatçılara BTB almaları tavsiye edilmektedir.
Mükellefler, beyan formlarını sunduktan sonra, bu bilgiyle gümrük prosedürlerini güvenli bir şekilde yerine getirebileceklerdir.