Antrepoya konulan eşyaya uygulanacak elleçleme işleminin kapsamı ve izin prosedürü nedir?

Antrepoya konulan ithal eşyası yalnızca, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden Gümrük Yönetmeliği’nin 63 no.lu Ekinde listelenen “elleçleme” işlemlerine tabi tutulabilir. Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için gümrük idaresinden izin alınması gerekir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.