Antrepoya alınan eşyanın vergileri konusunda nasıl işlem yapılır?

Antrepo rejimi, tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesine bağlı ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.
Antrepolara konulan eşya için tahakkuk eden gümrük vergileri (gümrük vergisi, KDV, varsa ÖTV ve diğer mali yükümlülükler) antrepo beyannamesinde gösterilir. Bu vergileri karşılayacak miktarda teminat alınır. 
Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir. Söz konusu teminat duruma göre işletici ve/veya kullanıcı tarafından verilir. Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemleri bitirilmeden ve gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan eşya çıkartılamaz. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.