Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Ödediğiniz gümrük vergilerini ve para cezalarını geri alabilir misiniz?

Ödediğiniz gümrük vergileri ve para cezaları, belirli durumlarda, tamamen veya kısmen size geri verilebilir. Bu işlemler gümrük mevzuatında “geri verme” olarak adlandırılır.
Geri verme işlemlerinin hangi durumlarda yapıldığı takip eden başlıklarda açıklanmaktadır.
Gümrük vergilerinin hatalı olarak kaldırılması veya geri verilmesi halinde, başlangıçta tahakkuk eden vergiler yeniden tahsil edilir. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.